bongerd groote veen
Bongerd Groote Veen
Meeldauw
(Podosphaera leucotricha)
meel
blad
Meeldauw is een op wit meelachtige poeder gelijkende schimmel. Komt hoofdzakelijk bij appels en in veel mindere mate bij peren voor. Op pruim en kers wordt meeldauw maar zelden geconstateerd.

Symptomen:
Meeldauw is een schimmel die op het blad leeft (hoewel alle organen aangetast kunnen worden) doch de speciale zuigorganen, haustoriën genaamd, dringen door in de bladcellen om daar de voedingsstoffen uit te halen die nodig zijn voor hun ontwikkeling. De door meeldauw aangetaste delen groeien slecht uit en worden misvormd. De bloemen geven geen vruchten en de bladeren krullen om en verdrogen. Aangetaste jonge scheuten sterven af evenals de kelkbladeren van de bloemen. De schade die meeldauw kan veroorzaken is niet gering.

Cyclus:
Meeldauw kent twee soorten infecties namelijk een primaire en een secundaire infectie. De primaire infectie overwintert in de vorm van mycelium in de eindknoppen van de nieuwe scheuten. Wanneer er een zachte winter heeft plaats gevonden zijn de aangetaste verzwakte knoppen sterk genoeg om in het voorjaar uit te groeien. Ze zijn dan weer een bron van infectie. In strenge winters verliezen de verzwakte knoppen hun winterhardheid en vriezen stuk, de schimmel wordt dan ook gedood door gebrek aan voedsel van de waardplant. Zodra de knoppen en eindknoppen uitlopen hervat de schimmel zijn activiteiten en verspreidt dan een groot aantal sporendragers (conidoforen).
Deze primaire infectiebron heeft een typisch meelachtig uiterlijk, die overvloedig sporen (conidiën) vrijgeeft. Door de wind worden deze conidiën verspreid en bij gunstige klimaatomstandigheden gaan ze kiemen en geven aanleiding tot secundaire infecties.
De secundaire infecties vormen op hun beurt de besmettingsbron voor de nieuw gevormde knoppen, die al kort na de aanleg aangetast worden. Aangetaste knoppen bieden minder weerstand tegen de koude winters. Wanneer de temperatuur beneden de -22ºC. daalt worden de aangetaste knoppen vernietigd en de schimmel sterft af. De vruchtinfecties gebeuren rond de bloei. De meest gevoelige periode strekt zich vanaf groene knop tot einde bloei.
Infectievoorwaarden:
De meest "ideale" condities om een infectie tot stand te brengen zijn:
 • Een buiten temperatuur van ongeveer 20ºC.
 • Een hoge relatieve vochtigheidsgraad.
 • Tijdstip half mei en juni.
 • Wanneer de pas uitgekomen blaadjes 3 tot 6 dagen oud zijn.
 • Droog blad.

Natte bladeren zijn niet of moeilijk te infecteren. In perioden met sterke groei is het gevaar voor infectie het grootst. De meest kritische perioden komen voor in de maanden mei en juni alhoewel infecties mogelijk blijven tot het einde van de groeiperiode.

appel blad
Natuurlijke bestrijding.
Om meeldauw te beperken moet men voortdurend aandacht hebben voor het volgende:
 • Een open kroon snoeien, snoeihout verbranden! Bij wintersnoei de uiteinden van de scheuten
  zoveel mogelijkwegsnoeien, snoeihout verbranden!
 • Het hebben van een goed werkende drainage.
 • Zorg bij jonge bomen voor huisvesting voor de oorwormen, oorwormen vreten deze schimmels.
 • Voldoende vocht in de zomer, om de groeikracht te bevorderen.
 • Extra bemesting, om de groeikracht te bevorderen.
 • Regelmatig inspecteren en aangetaste scheuten en of bloemen verwijderen.
 • In de winter besmette knoppen (muizenoorstadium) verwijderen.
Chemische bestrijding.
Meeldauw kan ook effectief bestreden worden door spuiten met Eupareen of Thiofanaat-methyl (Topsin®M) en andere speciale middelen tegen meeldauw. Een lichte aantasting kan in veel gevallen behandeld worden vanaf de afbloei, bij een matige of zware aantasting kan men het beste in het roze knopstadium aanvangen. Het is aan te bevelen om regelmatig te wisselen van product om resistentie te voorkomen.
Gevoelige appelrassen:
 • Jonathan.
 • Cox Orange Pippin.
 • Schone van Boskoop.
 • Transparente de Croncels.
 • Benoni !!
 • Dubbele Bellefleur.
 • Englisch Winter Goldpearmain.
 • Gravensteiner.
 • Groninger Kroon.
 • Dubbele Bellefleur.
 • London Pippin.
 • Manks Codlin.
 • Perzikrode Zomerappel.
 • Princesse Noble.
 • Transparente Jaune.
Gevoelige perenrassen:
 • Précose de Trévoux.
Brongegevens:
 • Het leerboek der fruitteelt.
 • Ziektenbestrijding in de fruitteelt.
 • Het appel- en perenboek.
 • Hoogstamvruchtbomen.
 • Agris beschermingsgids.
 • Gewasbescherming 2000.
22.05.2011