bongerd groote veen
Bongerd Groote Veen
Fruitspintmijt
(Panonychus ulmi.)
kever De fruitspintmijt overwintert als ei. Deze wintereieren zijn helderrood van kleur en bevinden zich vooral op ruwe plaatsen aan de onderkant van de takken. De eieren worden meestal aan de onderkant van de dikkere takken, rond de knoppen, op vrucht sporen en op de overgangen van éénjarig naar tweejarig hout afgezet. Gedurende de winter gaan vele eieren dood, verliezen dan hun helderrode kleur en alleen een glazige witte schaal blijft achter. Mede door andere oorzaken komt in het voorjaar vaak slechts een derde gedeelte van de eieren uit. Eind april begin mei komen de eerste eieren uit. Dit uitkomen duurt ongeveer een 20 tal dagen. De meeste eieren komen in de eerste week uit.

Er verschijnen dan zespotige larven, die met het zuigen beginnen. Na enige vervellingen en het doorlopen van enige nymfenstadia verschijnt na ongeveer 4 weken, sterk afhankelijk van de buiten temperatuur, de volwassen fruitspintmijt die inmiddels 8 poten heeft gekregen. Dit dier is geslachtsrijp en na de paring worden zomereieren afgezet. Een wijfje legt ongeveer 20 eieren, gemiddeld 1 à 2 per dag, terwijl haar levensduur ongeveer 2 weken is. Na 7 à 10 dagen komen deze zomereieren uit. In een normaal seizoen kunnen in onze streken 4 tot 6 generaties voorkomen. In de zomermaanden gaan de verschillende generaties elkaar “overlappen”. Op het einde van de zomer kunnen er tot 3 generaties tegelijkertijd voorkomen. De zomereieren worden voor het grootste gedeelte aan de onderzijde van het blad afgezet. Als er heel veel eitjes en mijten zijn dan ook wel aan de bovenkant van het blad.

De fruitspintmijten ontwikkelen zich normaal bij een temperatuur van 20 – 30ºC. Hoe hoger de temperatuur is, hoe sneller de ontwikkeling verloopt. Regen heeft een ongunstige invloed op de fruitspintmijt, vooral als de regen met veel wind gepaard gaat. Als gevolg van een betere voeding ontwikkelt de fruitspintmijt zich beter op verzorgde bomen dan op verwaarloosde bomen. Zo kunnen in goed verzorgde aanplantingen soms wel meer dan tweemaal zoveel eitjes per wijfje worden afgezet als in verwaarloosde boomgaarden. De fruitspintmijt kan vooral op appel, peer, pruim en perzik zeer schadelijk zijn. Op de kers is het zelden een ernstige plaag. De gevolgen van de aantasting ziet men alleen aan de bovenkant van het blad, dat dan een vaalbruine verkleuring vertoont. De onderkant van het blad blijft vrijwel geheel groen.

kever
kever
Bestrijding.
Vruchtboom Carbolineum.
VBC kan worden toegepast als ei dodend middel.De winterbespuiting wordt uitgevoerd wanneer alle knoppen in rust zijn, maar vòòr het muizenoorstadium.

VBC bestrijdt tevens bladvlo, luizen, bladrollers, schild- en dopluizen, galmijten, kleine wintervlinder, wieren en korstmossen.

levenscyclus
Gevoelige rassen voor fruitspintmijt:

appel:

 • Benoni.
 • Early Victoria.
 • Groninger Kroon.
 • Keuleman.
 • Perzikrode Zomerappel.
 • Bloeméezoet.
 • Zoete Ermgaard.
 • Zoete Kroon.
peer:
 • Comtesse de Paris.
 • Fondante de Charneu.
 • Zwijndrechtse Wijnpeer. 
pruim:
 • Czar.
 • Dubbele Boerenwitte.
 • Early Laxton.
 • Eldense Blauwe.
 • Hauszwetsche Kwets.
 • Jefferson.
 • Ontario.
kleur
zomer
zomer
24.05.2011