bongerd groote veen
Bongerd Groote Veen

Winterbespuiting

VBC Ultra is samengesteld uit verschillende soorten zepen, speciaal ontworpen om de diverse overwinteringsstadia van tal van insecten te bestrijden, waardoor de behandelde bomen het nieuwe seizoen, verlost van plaaginsecten, kunnen ingaan.
VBC Ultra bestrijdt de eerste golf van schadelijke insecten, voordat de nuttige insecten zich ten volle ontwikkelen. De nuttige insecten bevinden zich bij de toepassing op plaatsen waar VBC Ultra geen effect heeft.
VBC Ultra toepassen in de winter wanneer alle knoppen in rust zijn, bij vorstvrij, sneldrogend weer.
Van overheidswege wordt terecht, om milieu redenen, steeds minder gewasbeschermingsmiddelen toegelaten. VBC Ultra geeft een goede preventieve werking. Bespuitingen in de boomgaard, gedurende de zomermaanden, kunnen zo beperkt worden.
VBC Ultra is ook verkrijgbaar voor de particulier zonder spuitlicentie.

Als de bomen in winterrust verkeren en geen bladeren meer dragen is de kans op beschadigingen ten gevolge van het spuiten gering.

uitvergrote vlo-ei en eiafzetting van appelbladvlo op appel.uitvergrote luizenei en eiafzetting van bladluizen op appel.
VBC Ultra is werkzaam tegen:
 • bladvlo.
 • luizen.
 • bladrollers.
 • schild- en dopluizen.
 • galmijten.
 • kleine wintervlinder.
 • wieren, algen en korstmossen.
Tijdstip van toepassing:
Al vroeg kan met de VBC Ultra bespuitingen worden begonnen, omstreeks vanaf midden januari. Dit geldt echter niet voor de perzik, om schade aan de knoppen te voorkomen moet de bespuiting voor 15 januari plaats vinden.
Om twee redenen is het beter niet vroeger te beginnen.
 • De bladluizen kunnen nog vaak erg lang door gaan met eieren leggen.
 • De eieren zijn in een later stadium gevoeliger voor een VBC Ultra bespuiting. De eieren maken namelijk eerst een "rustperiode" door. Tijdens deze stadium zijn de eieren minder gevoelig voor de bespuiting. Men kan met de bespuiting door gaan tot het einde van de schuivende knoppen periode, dus vòòr het muizenoorstadium.
Uitvoering van de bespuiting:
Aan een winterbespuiting met VBC Ultra, appel peer en pruim, kleven enkele regels die in acht dienen te worden genomen.
 • het werkt het beste bij helder zonnig weer.
 • het mag niet vriezen.
 • toepassen met veel vloeistof zodat de gehele boom nat is (afdruipstadium).
 • krachtige straal gebruiken.
 • het gewas moet voor de avond droog zijn.
 • bespuiting toe passen vòòr het muizenoorstadium is ingetreden.
 • dosering is 6%, dus 9,4 ltr water + 0,6 ltr VBC Ultra geeft 10 ltr. spuitvloeistof.
In Nederland zijn er gedurende de wintermaanden meestal weinig goede spuitdagen. Vaak komt men met de winterbespuiting in tijdnood. Om dit te voorkomen moet men in de periode waarin de bespuitingen plaats kunnen vinden iedere spuitdag benutten. Spuit en VBC Ultra stand-by houden en de weervoorspellingen zorgvuldig volgen.
alleen in winterrust en schuivingsstadium spuiten.
VBC Ultra en schurftpreventie.
Winterbespuiting met VBC Ultra geeft een preventieve bescherming tegen takschurft. VBC Ultra heeft een gunstige nevenwerking, het dood namelijk wieren, algen en korstmossen op de bespoten delen van de boom. Hoewel deze mosachtige aangroeisels niet schadelijk zijn voor de boom hebben ze wel de vervelende eigenschap dat zij zeer lang het vocht vast houden. De boom blijft hierdoor beduidend langer nat. Langdurig natte stammen en takken in combinatie met een bepaalde buitentemperatuur bevorderen takschurft.
VBC Ultra en nuttige insecten.
Uit onderzoek van de fabrikant blijkt dat de populatie roofmijten geen invloed ondervonden van de VBC bespuiting.
14.11.2010