bongerd groote veen
Bongerd Groote Veen
Boomsoort: Perenboom.
Originele naam:
Kleipeer
Synoniemen:
 • Mandjespeer.
 • Winterjan.
 • Weldrager.
 • Brittenpeer.
 • Groospeer.
 • Steenjut.
 • Kievitspeer.
 • Wintersuikerpeer.
 • Spekpeer.
 • Steenpeer.
 • Welleman.*
* Welleman heeft alle kenmerken van de Winterjan is alleen een beetje groter. Ook wel Dubbele Kleipeer genoemd.
Herkomst:
Onbekend. Vermoedelijk een inheemse variëteit welke reeds lang (300 jaar) in cultuur is.
Vrucht:
Kleipeer doorsnede steel
kleipeer neus
plukrijp: oktober.
consumptierijp: december tot februari.
afmetingen: klein tot matig groot, rond, gelijkmatig van vorm.
kelkholte: groot, open in vlakke kelkholte.
kelk: kelkblaadjes zijn vlezig.
steelholte:  
steel: kort en dik.
schil: een beetje ruwe oppervlakte.
grondkleur: hardgroen met veel roest.
dekkleur: bij rijpheid geelgroen. Onooglijk uiterlijk.
vruchtvlees: hard, korrelig, wit.
klokhuis: in het midden, vrij groot.
Gevoelig voor:
Aantasting van wantsen en Perenringworm.
Weinig voor schurft.
Oogst:
Is vroeg en zeer vruchtbaar. Vruchten zitten vast aan het hout en kunnen laat geplukt worden. Last van beurtjaren als er niet voldoende gedund wordt.
Bewaren:
Goed. Kan bewaard worden tot februari en zelfs tot laat in de lente.
Gebruik:
Alleen in de keuken als stoofpeer. Is een roodkoker en vraagt weinig suiker. Kookt iets minder rood dan Gieser Wildeman.
Boom:
De boom groeit matig en steil. Vormt nooit grote boom. Maakt stevig gedrongen hout.
Bloei:
Vroege bloeier, en levert goed stuifmeel.
Kleipeer bloei
Gelijke bloeiers:
 • Précose de Trévoux.
 • Comtesse de Paris.
 • Beurré d`Amanlis.
Groei:
Kleipeer groei
N.B. de geplaatste grafiek heeft betrekking op Bongerd Groote Veen,
groei van bomen is sterk afhankelijk van plaatselijke omstandigheden!
Opbrengst:
Goede opbrengsten.
Boomvorm:
Piramidaal.
Onderstam:
Kan veredeld worden op zaailing. Geschikt voor hoogstam en struik.
Bevruchters:
Zelfbestuiver.
 • Gieser Wildeman.
Weerstandsvermogen:
Gezonde boom. Vertoont bij zeer strenge vorst soms veel taksterfte, maar hersteld zich hier goed van.
Snoeien:
Op latere leeftijd is het dikwijls moeilijk de boom in de groei te houden. Moet vrij sterk gesnoeid worden, om de groei te behouden.
Standplaats:
Geschikt voor elke grondsoort. Is geschikt langs de windzijde, en slootkanten op korte afstand ( 4 à 5 meter ) als haag geplant te worden.
Komt op de kleigrond het beste tot zijn recht.
Teeltwaarde:
Heeft weinig teeltwaarde, is verdrongen door Saint Rémy en de Bréderode die grotere vruchten geven.
Plantadvies:
Liefhebberssoort, meer van pomologische of landschappelijk interessant en minder voor consumptie.
Oorzaak van verdwijnen:
Winterjan is wat smaak betreft altijd een zeer gewaardeerde peer geweest. Maar toen het stoofperenassortiment kleiner werd door het verminderde gebruik, kon de Winterjan niet op tegen de andere stoofperen zoals Gieser Wildeman, Bréderode en Winterrietpeer. Toen het gerecht spekpeertjes niet zo populair meer was verdween ook de vraag naar de Winterjan.
Diversen:
Recept spekpeertjes.
Ingrediënten:
 • 15 stoofperen Winterjan.
 • ½ kg. doorregen gezouten spek.
De klokhuizen van de peren verwijderen door ze iets uit te hollen vanaf de kelkzijde.
De ongeschilde peren onder water opzetten en met spek 2 tot 2½ uur laten koken.
Het spek kan voor het koken in blokjes of reepjes worden gesneden.
Ook kan het spek in zijn geheel worden meegekookt waarna het voor het opdienen wordt gesneden.
De peren en het vlees apart opdienen met aardappelen.
Het kooknat van de peren kan gebonden worden met aard- appelmeel en als jus gebruikt worden.
Eet smakelijk.
Kleipeer peer
Brongegevens:
 • Zesde beschrijvende rassenlijst voor fruit (1948).
 • Oude fruitrassen in Noord-Nederland. J.Veel & J.Woltema.
 • Nederlandse Fruitsoorten.
 • Aanvullende info Bongerd Groote Veen.
03.09.2009