bongerd groote veen
Bongerd Groote Veen
Perenringworm
Synoniem: Perenprachtkever.
Latijn: Agrilus sinuatus (Olivier)
kever is ongeveer 8 mm. lang en koperkleurig
roomkleurige larve
Perenringworm
De kever is ongeveer 10 mm. lang en is aan de bovenkant kopermetallic van kleur. In het voorjaar tot aan de zomer kan de kleur variëren van groen tot purperroodmetallic. De perenprachtkever heeft in het Nederlandse klimaat een tweejarige levenscyclus.
Na de rijpingsvreterij aan de bladeren worden de eieren, half juni, in de schorsspleten van de jonge bomen gelegt. De eitjes worden afgezet aan de schaduwkant van de boom om uitdroging te voorkomen. Na het uitkomen van de larven boren ze zich meteen in het hout. Er worden daarbij zig-zag-gangen in het cambium en de bast geboord. De gangen kunnen een lengte bereiken van meer dan een meter. De gangen bevinden zich meestal aan de noordzijde van de boom. De gangen doorsnijden de assimilatiestroom waardoor er schade aan de boom optreed.

De larven hebben een brede beitelvormige kop en een sterk gesegmenteerd (geleed) lichaam, zijn geelwit van kleur, pootloos, zacht, en ovaal van vorm.Het eerste jaar wordt de larve ongeveer 10mm. lang. Na de eerste overwintering begint de larve aan een tweede boorgang. In het voorjaar van het tweede jaar is de larve volwassen en ongeveer 25 mm. lang. Bij het ouder worden van de larve worden de gangen breder en minder hoekig. Voor dat de larve zich gaat verpoppen heeft de larve een prépop-larvestadium. Hij is dan weer kleiner , 10 tot 14 mm, dan de actieve vretende larve. De larve is dan sterk ineengedrongen en niet zo ovaal meer. Voor het verpoppen maakt de larve een "poppenwieg"; een holle ruimte van 11 tot 16 mm. lang, 2 mm. breed en ongeveer 15 mm. diep. De schors in de omgeving van de "poppenwieg" wordt groenachtig grijs. Het popstadium duurt 3 tot 5 weken. De kevers blijven na de verpopping meestal nog enige tijd in de tak of stam zitten.

De laatste jaren is deze plaag sterk toegenomen. De oorzaak is dat de kever tot de familie van de Buprestidea behoord. Deze keverfamilie zijn echte zonneaanbidders en houden van veel warmte. Het zijn dan ook de mooie Nederlandse zomers geweest die de perenprachtkever naar ons land hebben gelokt. Bij temperaturen beneden de 17ºC. zijn de kevers niet actief. De meeste activiteiten ontstaan in de middag rondom de 25 ºC. Een klopmonster nemen kan het beste `s morgens gebeuren. De kevers zitten meestal boven in de bomen om zoveel mogelijk van de zon te genieten.

Schadebeeld
Meestal komt de Perenringworm of Perenprachtkever voor in perenbomen, maar in appelbomen, Meidoorn, Lijsterbes, Mispel en Hagedoorn is zij geen zeldzaamheid.
 • De kruin van de boom wordt dor, gevolgd door afsterven van de boom.
 • Zwakke uitlopers.
 • Dunnere takken zijn vaak gekruld.
 • Kleine vruchten (50% van de grootte) vallen vroegtijdig af.
 • Algen op het hout verdwijnen.
 • De schors vertoont scheuren en barsten en wordt donker van kleur.
 • De schors is plaatselijk ingezonken, de ingezonken plekken lijken enigszins op die van bacterievuur.
 • Onder de schors bevinden zich "zigzaggende" geboorde gangen.
 • Duidelijk herkenbare halve-maanvormige vlieggaatjes, aan de zuid zuidwest (warme) zijde van de boom.  
 • De bladeren verkleuren vroegtijdig en blijven te klein, en kleuren geel tot blauwgroen.
 • Het blad vertoont onregelmatige rijpingsvraat aan de randen, half juni.
ook gestel takken worden aangetast
boorgat
boorgang
Bestrijding
De perenprachtkever is alleen als kever te bestrijden. Zodra de kevers vliegen, bij warm weer in de periode juni/juli, afhankelijk van de zwaarte van de aantasting en het vluchtverloop, enkele bestrijdingen uitvoeren met Carbaryl (1 kg. per ha.) of Decis. Wanneer één of meer bespuitingen heeft plaats gevonden dan verder niet meer met andere roofwants-dodende middelen spuiten. Het middel Carbaryl is in Nederland tijdelijk weer toegelaten.
levenscyclus
Ongewenste hulp
De Noord-Hollandse Suikerpeer in de bongerd is nogal stevig aangetast door de perenringworm.
We hebben het niet kunnen waarnemen, maar vermoedelijk heeft een specht een handje (snaveltje) geholpen naar het zoeken van de larven.
Echt blij zijn we er niet mee. De gaten staan met elkaar in een open verbinding. Tussen de gaten is de cambiumlaag in tact gebleven. Let ook op de snavelpunt afdrukken boven de gaten, er is driftig gezocht naar holle boorgangen van de larven.
scheuren in de bast Ongewenste hulp van de specht, specht vindt_perenringworm
Gevoelige rassen
 • Fondante de Charneu.
 • Giesser Wildeman.
 • Oomskinderpeer.
 • Jut.
 • Beurré Alexander Lucas.
Brongegevens:
 • Kernobst blz. 228.
 • Leerboek der fruitteelt.
 • Geïntegreerde gewasbescherming.
 • Fruitteelt. NFO.
 • Ziektenbestrijding in de Fruitteelt
 • Nuttige en schadelijke insecten.
bladrand
22.05.2011