bongerd groote veen
Bongerd Groote Veen
Perenknopkever.
syn. :Perenbloesemkever.
Anthonomus piri (Kollar)
larve
kever
Cyclus:
De roodachtig grijsbruine kever (± 4 à 5 mm. lang) leeft op dezelfde manier als de appelbloesemkever. Uiterlijk verschil tussen deze beiden is dat de perenbloesemkever een lichte rechte streep dwars over zijn dekschilden heeft, en de appelbloesemkever een V-vormig teken.
De perenbloesemkever begint, na zijn zomerrust, aanvang september haar eitjes in de gemengde knoppen van de peer te leggen, meestal 1 eitje per knop. Soms worden er ook eieren afgezet op de appel, in Engeland zelfs voornamelijk op de appel. Het eitje komt in de eerste weken van oktober uit en de geboren larve ontwikkeld zich in de gemengde knop. De lichtgele pootloze larve blijft in het z.g. larvenstadium in de knop om te overwinteren.
In het vroege voorjaar, vreet de larve zich een gang naar de voet van de knop en holt de gehele knop van binnen uit. Medio april is de larve volwassen geworden en gaat zich verpoppen om in mei / juni te voorschijn te komen als kever.
De kever begint te vreten en doet zich te goed aan gemengde knoppen, scheuten en jonge bladstelen. Volgevreten gaat de kever aan zijn zomerrust beginnen tussen de schorsspleten en schubben van de perenboom.
Begin september worden de eerste kevers weer actief en beginnen te vreten aan bladeren, scheuten en gemengde knoppen, de z.g. rijpingsvreterij. Na verloop van 10 dagen begint, na de paring, het afzetten van de eieren weer, ongeveer 20 eitjes per wijfje……! Hun activiteit duurt voort tot het invallen van een matige vorst. De kevers sterven dan spoedig.
knoppen Schade.
De schade die de perenbloesemkever aanricht is ernstiger dan de schade die veroorzaakt wordt door de appelbloesemkever. Deze laatste consumeert alleen het inwendige van een bloesemknop uit een cluster. De perenbloesemkever vernietigt niet alleen de bloemknop maar ook de bladogen en daarmee de gehele cluster. Er kunnen zo geheel kale takken ontstaan, waarop geen nieuwe scheuten meer groeien.
In het voorjaar zien we dat de knoppen niet uitkomen of zoals de fruitkweker zegt “ze blijven zitten”. Breken we een dergelijk knop af dan vinden we vrij vaak, afhankelijk van het tijdstip, de larve of pop in de knop die geheel is uitgehold. Vooral bij de Zwijndrechtse Wijnpeer en Maagdenpeer kan de schade zelfs zo ernstig zijn dat de boom er onvruchtbaar door wordt.
knoppen
Schadebeeld:
 • Gemengde knoppen en bladknoppen blijven zitten
 • De aangetaste knoppen rotten meestal en vallen al voor een gedeelte af in de winter, of blijven zitten tot na de bloei.
 • Ernstige aantasting gaat ten koste van de opbrengst.
Gewasbeschermingsmiddelen:
Advies voor licentiehouders en de particulier die de hulp van een hovenier wil inroepen.

Schadedrempel.
Niet alle perenrassen blijken in dezelfde mate te worden aangetast. De plaatsen waar de eieren zijn gelegd, zijn aanvankelijk zichtbaar als een donkervlekje ter grootte van een speldenprik. Spoedig ziet men daar echter niets meer van, ook omdat de knoppen vaak gaan rotten. Men kan dus in het najaar de schade, welke door de perenbloesemkever wordt veroorzaakt, niet vast stellen. Het is noodzakelijk dit in het voorjaar te doen, aan de hand van het niet uitlopen van de knoppen.
Als in het voorgaande voorjaar meer dan 15% van de knoppen is blijven zitten, moet de bespuiting in het najaar zeker worden uitgevoerd.

Tijdstip.
Voor een goede bestrijding is het belangrijk dat de ei-afzet wordt voorkomen. Door meerdere keren een klopmonster te nemen op verdachte of aangetaste bomen is te bepalen wanneer de kevers, na hun zomerrust, weer actief zijn. Gedurende het onderzoek van Prof.dr. Kuenen, midden vorige eeuw, is gebleken, dat men rekening kan houden met een vrij constante datum betreffende het begin van de activiteiten in het najaar. In Zeeland werd gedurende vier jaar steeds omstreeks 10 september het eerste ei gevonden. In het Noorden van het land verschijnt de kever, in tegenstelling tot andere insecten, iets vroeger in het najaar.

Uitvoeren.
Bestrijding uitvoeren tijdens de rijpingsvraat. Hoewel de aantasting vaak plaatselijk voorkomt op de bomen is het toch raadzaam om de gehele beplanting van de betreffende boom te behandelen. Behandeling in mei tijdens de vrij korte periode van het uitkomen van de kevers tot aan de zomerrust en in september na de zomerrust en vóór de ei-afzet (begin september). Bespuiting uitvoeren met Admire 0,1 kg. p/ha.
Admire doodt ook nuttige insecten!
Admire is toegestaan tot en met muizenoorstadium en na de bloei.
levenscyclus
Gevoelige rassen:
 • Beurré Alexander Lucas.
 • Comtesse de Paris.
 • Conference.
 • Clapp’s Favourite.
 • Maagdenpeer.
 • Zwijndrechtse Wijnpeer.
Geraadpleegde lectuur:
 • Ziekten bestrijding in de fruitteelt, Dikstaal/Leopold, 1948.
 • Kernobst, Spaar/Kleinhempel/Fritsche, 1988.
 • Fruitteelt, Claassen/Hazelloop/Sprenger, 1931.
 • Schadelijke en nuttige insecten, van Frankenhuyzen, 1988.
 • Gezond fruit, Agro Chemie.
 • Waarschuwingen voor ziekte in de fruitteelt, Hus/Vlasveld, 1953.
 • Gewasbescherming adviezen grootfruit, 2001.
 • Het leerboek der Fruitteelt, Sprenger,1948.
24.05.2011