bongerd groote veen
Bongerd Groote Veen
Loodglans
(Stereum purpureum)
De loodglanszwam leeft echter niet in het blad, zelfs niet in het éénjarig hout, maar dieper in het meerjarighout tot zelfs in de stam De loodglansziekte komt hoofdzakelijk bij steenvruchten zoals kers, pruim, abrikoos en perzik voor. Behalve dat de prunusfamilie gevoelig is voor loodglans, is het niet zeldzaam dat het ook op appel en peer voorkomt.
De aanwezigheid van loodglans verraadt zich vaak, doordat de bladeren een loodglans krijgen. Deze kleur van de bladeren wordt veroorzaakt, omdat de opperhuid van het bladmoes loslaat, tussen de ontstane ruimte komt lucht. Deze separatie veroorzaakt de loodglanskleur.

De loodglanszwam leeft echter niet in het blad, zelfs niet in het éénjarig hout, maar dieper in het meerjarighout tot zelfs in de stam, waarin het voort woekert en giftige stoffen afscheidt. Het aangetaste hout wordt inwendig bruin of violet en soms gevuld met gom.
Na kortere of langere tijd vormen zich op het aangetaste hout paarse paddestoelachtige zwammen, paarse korstzwam geheten (Chondrostereum purpureum), die in de herfst en in de winter hun sporen verspreiden. Deze korstzwam komt in geheel Europa algemeen voor.

De paarse korstzwam is de veroorzaker van de lood-glansziekte. De korstzwammen vestigen zich op verse stammen en stronken van allerlei loofbomen, maar komt ook voor als zwakte parasiet op levende bomen. De zwam is te herkennen aan het korstvormig uiterlijk met afstaande golvende randen die aan de bovenzijde wittig behaard en donzig zijn. De onderzijde is glad, donkerbruin of bruin-violet tot bruin.

De korstzwam produceert gedurende de eerste herfstregens een soort vruchtbeginsel dat carpophores heet. Hieruit onstaan weer de basidiosporen die door de wind worden verspreid. Deze basidiosporen veroorzaken de loodglansziekte.
De carpophores worden gevormd bij een hoge relatieve vochtigheidsgraad en de basidiosporen komen tot ontwikkeling bij 10 ºC. in aanwezigheid van veel vocht zoals regen, mist en dauw. Extra stimulans voor de ontwikkeling van carpophores is een zeeklimaat met milde zomers en koele voorjaarsperioden.

Loodglans (basidiosporen) is een wondparasiet, dus opgepast voor snoeiwonden!

Preventie en bestrijding:
 • Wonden zoveel mogelijk trachten te voorkomen en gemaakte wonden afdekken met verf of een wondafdekmiddel waarin een schimmeldodend (fungicide) is verwerkt, b.v. Thiofanaatmethyl.
 • Ziek en dood hout verwijderen uit de boomgaard om nieuwe zwamvorming tegen te gaan.
 • Aangetaste takken tot op het gezonde hout terug snoeien. Het besmette materiaal niet op de composthoop maar verbranden. Let op...wonden behandelen.
 • Snoeien direct na de oogst. In de maanden juli / september zijn er nog geen sporen, en is er dus ook weinig kans op besmetting. Wonden afdekken met verf of wondafdekmiddel met schimmeldoder. Of snoeien na de bloei, wanneer de basidiosporen niet meer aanwezig zijn.
 • De appel Early Victoria en de peren Beurré Hardy, Conference en Triomphe de Vienne op dezelfde manier behandelen, omdat deze ook gevoelig zijn voor loodglans. let bij peren ook op scheuren ontstaan door de perenringworm!!
 • Wonden van takbreuk en vorstspleten direct afdekken met verf of wondafdekmiddel met schimmeldoder.
 • Extra stikstofgift bij licht aangetaste bomen, soms groeien de bomen er overheen.
 • Snoeigereedschap ontsmetten om de kans van het overbrengen van de ziekte te voorkomen.
Pruimen die extra gevoelig zijn voor loodglans:
 • Czar.
 • Early Laxton.
 • Jefferson.
 • Reine Claude d`Althan.
 • Reine Victoria.
 • Reine Claude Verte.
Appel gevoelig voor loodglans:
 • Early Victoria.
Peren gevoelig voor loodglans:
 • Beurré Hardy.
 • Conference.
 • Triomphe de Vienne.

zwam

grijs
22.05.2011