bongerd groote veen
Bongerd Groote Veen
Kommaschildluis
(Lepidosaphes ulmi)
vlinder Er zijn verschillende soorten schildluizen maar de Lepidosaphes ulmi is wel de bekendste. In de nazomer en winter kan men de Kommaschildluis gemakkelijk aan de komma vormige schildjes op de bomen en takken herkennen.
Vooral op de minder regelmatig onderhouden en oudere vruchtbomen, komt deze soort voor.

De schade die veroorzaakt wordt is niet echt groot en ook niet bedreigend. Dit laatste wel onder voorbehoud dat het fruit niet via de veiling wordt verkocht of voor export is bestemd, het fruit wordt dan onherroepelijk afgekeurd.
Schildluizen vermenigvuldigen zich zeer snel zodat de waardplant (appel, peer en pruim) een sterke bezetting met schildluizen krijgt. Door sapontrekking ontstaat groeiremming. Bovendien verhinderen honing- en roetdauw de assimilatie en de vruchten worden bezoedeld.

aangetast

Onder de schildjes bevinden zich een groot aantal eieren, die in de maand mei uitkomen. De kleine beweeglijke luisjes trekken naar de onderzijde van de schorsschubben, waar ze zich vast zuigen en hun pootjes verliezen zodat ze verder onbewegelijk moeten blijven zitten. Gedurende de zomer ontwikkeld zich het schildje waaronder de eitjes worden gelegd, daarna sterft de moederluis.
Afhankelijk van de grootte van het schildje wat zich heeft ontwikkeld worden er door de moederluis in de nazomer ongeveer 20 tot 110 glimmende melkwitte eitjes gelegd. Het schildje heeft doorgaans een lengte van ongeveer 3mm. en is 1 mm. breed. De eitjes zijn eivormig en ongeveer 0,3 mm lang.

etjes

Bestrijding.
Vruchtboom Carbolineum.
VBC kan worden toegepast als ei dodend middel.De winterbespuiting wordt uitgevoerd wanneer alle knoppen in rust zijn, maar vòòr het muizenoorstadium.

VBC bestrijdt tevens bladvlo, luizen, bladrollers, schild- en dopluizen, galmijten, kleine wintervlinder, wieren, algen en korstmossen.
schildluis schildluis
levenscyclus
24.05.2011