bongerd groote veen
Bongerd Groote Veen
Hagelschotziekte
Blaadjes met gaatjes
Vaak worden deze gaatjes aangezien voor insectenvraat, maar het wordt veroorzaakt door een schimmel-infectie die Stigmina carpophila wordt genoemd. Beter bekend als Hagelschotziekte, wat wel een erg toepasselijke naam is gezien het schadebeeld. Op zich is het niet zo’n ernstige aandoening ware het niet dat het elk jaar, door herbesmetting, hand over hand toeneemt. Om vroegtijdige bladval en afnemende assimilatie ( het maken van voedingsuikers) te voorkomen is het beter de schimmel te bestrijden.
Herkenning
Hagelschotziekte is een specifieke schimmel-aantasting in de Prunusachtigen, zoals de steenvruchten: kers, perzik, kwets, pruim, abrikoos. De aandoening werd voor het eerst beschreven door Franse pomologen in 1853, en komt nu wereldwijd voor. De aantasting verschijnt op jonge bladeren en slapende knoppen. Door regenval worden de schimmels afgespoeld en komen dan op de lagere gedeelten van de kruin terecht. De lagere gedeelten zijn dan ook meestal zwaarder aangetast dan de bladeren boven in de kruin. Op de bladeren vormen zich paars-roodachtige halovormige vlekjes met een geel centrum van 1 à 2 mm doorsnede. Later gaat het bruin kleuren. Daarna sterft het vlekje af (necrose) en kleurt later bruin. Vervolgens valt het dode weefsel er uit waardoor gaatjes in het blad ontstaan die lijken op een schot hagel uit een geweer. Behalve de gaatjes worden ook vaak andere blad-beschadigingen gezien, zoals bruine bladpunten en bladranden. Ook andere omstandigheden zoals verstoring van de waterhuishouding, door voedingsgebrek aan magnesium of stikstof en virusziekten kunnen dezelfde symptomen veroorzaken.
Levenswijze
Deze schimmelziekte treedt vaak op in combinatie met een bacterieaantasting. Van de schimmel is alleen de ongeslachtelijke voortplanting bekend. De schimmel dringt door de de opperhuid van het blad en groeit uit in de ruimte tussen de cellen. Vanuit deze holten worden vervolgens de cellen aangetast en gedood. Door barrièrevorming rond de vlek voorkomt de plant de verdere uitbreiding van de ziekte. De ziekte verspreidt zich onder natte omstandigheden. De overwintering vindt plaats in afgevallen blad, door ongeslachtelijke sporen en in slapende knoppen.
Hagelschotziekte

Maatregelen

  • Zorg voor goede groeiomstandigheden, zoals goede ontwatering, bemesting en mulchen.
  • De besmettingsbronnen zoals: Aangetaste delen, afgevallen blad, snoeimateriaal, besmette vruchten die zijn blijven hangen (mummies) verwijderen en afvoeren (verbranden).
  • Een complete bespuiting (minimaal 2 keer) uitvoeren met een schimmeldodend middel. Er zijn biologische middelen verkrijgbaar op basis van zwavel die niet schadelijk zijn voor het milieu. Ook voor de schimmels Monilia, meeldauw en schurft werken deze zwavelproducten goed.
  • Bij pruimen wordt voor de eerste keer gespoten zeer kort voor de bloei, op het tijdstip wanneer de bloemkleur zichtbaar wordt. Bij de kers wordt de eerste bespuiting direct na de bloei uitgevoerd.
  • Voor de meeste schimmels is vocht nodig, snoei daarom de boom goed open zodat wind en zon de boom snel kan drogen en op die manier de bladnattijd kan verkorten.
hagelschot
 
 
22.05.2011