bongerd groote veen
Bongerd Groote Veen
Grote Appelbladroller
(Archips podana. Scopoli)
Grote Appelbladroller
appelbladroller
rups
vraat
blad
rups
Grote appelbladroller is een sterk toenemend probleem in de fruitteelt. Deze bladroller komt op steeds meer bedrijven voor en de bestrijding ervan is vaak niet eenvoudig.

De rups van de grote appelbladroller overwintert in spinsels, die zich o.a. bevinden in schorsspleten of onder blaadjes die tegen een tak is gesponnen. De overwinterde rups wordt in april weer actief. Zij verschuilt zich dan tussen één of meer samengesponnen blaadjes en voedt zich met de eerste groen delen.

Na de bloei kunnen ook jonge vruchtjes worden samengesponnen. De rupsen kunnen in deze tijd grote schade aanrichten omdat ze de jonge vruchten diep aanvreten. Deze schade is trouwens gemakkelijk te verwarren met schade, veroorzaakt door de kleine wintervlinder of de voorjaarsuil.

Enigszins afhankelijk van de temperatuur verpoppen de rupsen in juni. Vanaf half juni tot eind juli verschijnen de vlinders. Gedurende die periode worden eitjes afgezet op bladeren en jonge vruchten. Uit die eitjes komen weer jonge rupsen.

Vroeg verschijnende rupsen (eind juli, begin augustus) kunnen nog hetzelfde seizoen verpoppen tot vlinder en een gedeeltelijke tweede vlucht veroorzaken. Deze tweede vlucht is dan waar te nemen van eind augustus tot in oktober. Soms overlapt zij de eerste vlucht. Deze eind juli, begin augustus verschijnende rupsen kunnen grote vraatschade aan de appels veroorzaken. De rupsen, die wat later verschijnen (eind augustus, september), stoppen hun ontwikkeling in het derde larvale stadium. In de herfst maken ze dan een speciaal spinsel waarin ze overwinteren.

Deze klein blijvende rupsen veroorzaken oppervlakkige vraatschade aan de appels, z.g.n. snoepvreterij.

Bestrijding:
Bestrijding is mogelijk met Dimilin. Dimilin is een insectenbestrijder met een uniek en selectief werkingsmechanisme. Het verhindert de vervelling van de larven van vele insectensoorten. De werkingsduur van Dimilin op vrucht en blad is erg lang. Het werkt op 2 verschillende manieren tegen de grote appelbladroller. Ten eerste de bespoten rupsen gaan bij de eerstvolgende vervelling dood, en ten tweede jonge rupsen, die met de eerste vraat Dimilin binnen krijgen, gaan bij de eerste vervelling dood. Omdat de rupsen bij de eerstvolgende vervelling dood gaan, en dus niet langere tijd door blijven vreten, wordt de schade sterk beperkt.
Wanneer toepassen:
De grote appelbladroller kunnen in het seizoen op drie momenten worden bestreden.

In de winter(1) door een winterbespuiting met vruchtboomcarbolineum uit te voeren. De overwinterende eitjes worden hierdoor gedood.

In de nabloei (2) of direct na de bloei, gericht tegen de overwinterende rupsen. Dit toepassingsmoment is relevant als je in het voorjaar de rupsen waarneemt, of als je tijdens de oogst vorig jaar of bij het sorteren vraatschade bent tegengekomen.

In de zomer (3), gericht tegen de jonge rupsen. Dit toepassingsmoment is relevant als je in de zomer de jonge rupsen waarneemt, (opgerold blad) of als je in het voorjaar geen bestrijding hebt uitgevoerd en tijdens de oogst vorig jaar of bij het sorteren vraatschade bent tegengekomen.

levenscyclus
24.05.2011