bongerd groote veen
Bongerd Groote Veen
Boomsoort: Pruimenboom.
Originele naam:
Czar
Synoniemen:
Veelal ten onrechte Washington genoemd.
Herkomst:
Zaailing van kwekershuis Thomas Rivers te Sawbridgeworth, Herts, Engeland omstreeks 1870 gekweekt en 1875 in de handel gebracht. Gewonnen uit een kruising van Prince Englebert met vermoedelijk Early Rivers.
Vrucht:
Czar vrucht
plukrijp: eind juli begin augustus.
consumptierijp: eind juli begin augustus.
vorm: ovaal, tamelijk klein, daarom ook dunnen.
kalibrering:
Ø mm
32.5
35
37.5
40
vruchtsteen: matig groot, laat slecht los van het vruchtvlees.
groef:  
huid: vrij taai.
grondkleur: donkerblauw/paarsblauw.
dekkleur: matige waas/dauw.
vruchtvlees: geel/groen, matig saprijk, zoet, matige aroma.
Gevoelig voor: Rottende vruchten met bruingele ringen ontstaan wanneer er geen vruchtdunning toegepast wordt en de vruchten tegen elkaar blijven hangen. Kleine wondjes die dan ontstaan worden besmet.
Kwaliteit:
Bewaren:
Gebruik:
Hand- en keukenvrucht.
Czar pruimen
Boom:
Sterke groeier, wordt tamelijk stijl, piramidale vorm. Geschikt voor struik, laag-, half- en hoogstam.
Boomvorm:
Tamelijk stijl en zware vertakkingen.
Czar boom
Bloei:
Halfvroeg tot middentijds. Kwaliteit stuifmeel is goed. Dunnen is vaak gewenst. Chemische bloemdunning heeft een matig tot redelijk effect.
Czar bloei
Oogst:
Draagt spoedig en regelmatig, is zeer vruchtbaar, dunnen is vaak gewenst echter niet zo noodzakelijk als bij de Reine Victoria.
Opbrengst:
Zeer productieve vroege pruim van redelijk tot matige kwaliteit.
Groei:
Czar groeirafiek
N.B. de geplaatste grafiek heeft betrekking op Bongerd Groote Veen,
groei van bomen is sterk afhankelijk van plaatselijke omstandigheden!
Onderstam:
Meestal geënt op Myrobalan B, niet op Varkenspruim enten.
Bevruchters:
 • Bleue de Belgique.
 • Jefferson.
 • Reine Claude d'Oullins.
 • Reine Claude Verte.
 • Vroege Tolse.
 • Monsieur Hâtif.
 • Gedeeltelijk zelffertiel.
 • Levert zelf goede stuifmeel.
Czar obstsorten
Weerstandsvermogen:
Gevoelig voor: fruitspintmijt. (Panonychus Ulmi.)
Zeer gevoelig voor: loodglans. (Chondrosereum Purpureum.)
Gevoelig voor: moniliarot. (Monilia fructigena.)
Als preventie tegen loodglans direct na de oogst of in het vroege voorjaar snoeien.
Standplaats:
Evenals de Reine Victoria geschikt voor in de bessentuin.
Teeltwaarde:
Dit ras wordt ondanks zijn matige smaak geteeld om zijn vroegheid, stevigheid en goede vruchtbaarheid. Het wordt nog van geringe betekenis geacht en aanplant wordt in het algemeen niet meer aanbevolen.
Gelijkende vruchten:
Snoeien:
Plantadvies:
In het algemeen aan te raden. Rekening houden met met de eisen die aan de standplaats, grondsoort en verzorging worden gesteld.
Diversen:
Brongegevens:
 • Zesde rassenlijst voor fruit, 1948.
 • Hoogstamvruchtbomen.
 • Monographie Standaardisatie en Cultuur van Pruimen (1941).
 • 18e Rassenlijst voor fruitgewassen 1992.
 • Oude fruitrassen in Noord-Nederland. J.Veel & J.Woltema.
 • Landleven. Jaargang 5, nummer 3.
Czar blad
04.09.2009