bongerd groote veen
Bongerd Groote Veen
Boomsoort: Perenboom.
Originele naam:
Williams Bon Chrétien
Synoniemen:
 • Bartlett.
 • Williams.
 • Stair`s Pear.
 • Williams Christbirne.
Herkomst:
Engeland. Deze uitzonderlijke loot werd in het wild gevonden door een onderwijzer Mr.Stair Wheeler uit Aldermaston (Berkshire) in 1770. Ze werd gepropageerd door Richard Williams kweker te Turnham Green en lid van de Londense Society voor de bevordering van de tuinbouw te Middlesex, en naar hem genoemd. Rond 1816 begon de soort haar zegetocht in Engeland, van kasteeltuin tot kloosterhof. Via een Franse tuinman, monsieur Leon Le Clercq, tevens volksvertegenwoordiger uit Laval (Mayenne), begon de peer haar zegetocht op het continent omstreeks 1828.
Intussen was de soort rond 1798 in Boston (Maryland) ingevoerd door James Carter voor de vereniging van Brewer`s Estate. Dit uitzonderlijk ras werd vooral na 1817 in de nieuwe wereld verspreid door de inzet van Eugen Bartlett uit Dornmaster (Massachussets). Deze Eugen Bartlett was de lange en moeilijke naam, met of zonder opzet, vergeten en de rationele Amerikaanse kopers noemden de soort naar de verspreider, kort en krachtig: Bartlett. De naam werd in 1848 door de Pomological Society officieel bevestigd.
Vrucht:
Williams Bon Chrétien vrucht
plukrijp: september.
consumptierijp: september. Williams Bon Chrétien kelk
afmetingen: middelgroot, onregelmatig gevormd, bij de steel afgeknot.
kelkholte: vlak en geribt.
kelk: klein, gesloten.
steelholte: vaak met vleesknobbel en roestkap.. Williams Bon Chrétien steel
steel: matig lang, meestal iets vergroeid met het vruchtvlees. Scheef ingeplant.
schil: schil voelt wat ruw aan.
grondkleur: groen met roestvlekjes.
dekkleur: goudgeel met roest.
vruchtvlees: wit, zacht, saprijk, smeltend, sterk gemuskeerd (speciaal op Kwee). De vruchten zijn in Nederland vaak wrang en zonder aroma.
klokhuis:  
Gevoelig voor:
 • Pear Ring Decline. (Chlorotische bladvlekkenziekte, Kringvlekkenziekte, Mozaïekziekte)
 • Apple Spy Epinastie. (Appelhoutpuntjesvirus)
 • Pear Bark Split. (Barksplit)
 • Pear Stem Pitting.(Appelgroefvirus)
 • Pear Blister Cancer.(Blaasjeskanker)
 • Pear Decline. (Degeneratieziekte)
 • Erwina amylovora. (Perenvuur)
 • Vatbaar voor schurft.
Pear Decline.
Deze infectieziekte wordt overgedragen door bladvlooien (Psylla pyricola). Bij de eerste tekenen van deze ziekte moet die intensief worden bestreden met systeeminsecticiden.
Erwina amylovora.
Bacterievuur of perenvuur. Er bestaat een meldingsplicht bij het constateren van deze ziekte. Melden bij plantenziektenkundigedienst, Geertjesweg 15 te Wageningen.
Oogst:
Vroeg, zeer vruchtbaar en draagt regelmatig. Vruchten zitten wel erg vast aan de boom.
Bewaren:
Een goede eigenschap is de bewaarbaarheid, zonder al te veel kunstgrepen. Als de plukdatum juist wordt gekozen, kan men de peer tot 3 maanden bewaren. Komt men een halve week te laat dan haalt ze ternauwernood drie weken op de rekken. De opmerking "Kort houdbaar en wordt snel beurs" wat men vaak in de literatuur tegenkomt, is toch vaak een kwestie van pluktijdstip. Kan gekoeld ongeveer een maand bewaard worden.
Gebruik:
Conserven; industrieel gebruik, drogen en diepvriezen. De peer is bij hardrijpheid ook als stoofpeer te gebruiken.
Boom:
Groei van de boom is goed. Steile groei.
Bloei:
Middenvroeg tot laat, stuifmeel is goed, diploïde, in Engeland zelffertiel.
Opbrengst:
Veel en regelmatig.
Gelijke bloeiers:
 • Emile d` Heyst.
 • Wiliams Duchesse.
 • Triomphe de Vienne.
kleur: goudgeel met roest.
Bevruchters:
 • Clapp`s Favourite.
 • Conference.
 • Fondante de Charneu.
 • Beurré Hardy.
 • Nouveau Poiteau.
 • Beurré Clairgeau.
 • Doyenné du Comice.
 • Joséphine de Malines.
Boomvorm:
Vormt een middelmatig grote boom met veel slap afhangend hout.
Onderstam:
Te veredelen op zaailing. Groeit op Kwee A vaak te zwak. Geschikt voor struik en hoogstam.
Weerstandsvermogen:
Standplaats:
Geschikt voor de zwaardere gronden, minder geschikt voor de lichte gronden.
Teeltwaarde:
Als handpeer minder gewaardeerd door de gemuskeerde smaak. Is uitstekend geschikt voor conservenpeer.
Williams Bon Chrétien peren
Gelijkende vruchten:
Snoeien:
Oorzaak van verdwijnen:
Geteeld in Noord-Amerika en Zuid-Europa is Williams Bon Chrétien van een betere vrucht kwaliteit en wordt daarom door fabrieken bij voorkeur in Italië gekocht. In eigen land, vooral in Zeeland waar Williams Bon Chrétien het meeste voorkwam en nog voorkomt, heeft het ras veel concurrentie ondervonden van Beurré Lebrun, die vaak iets beter betaald werd dan Williams Bon Chrétien. Sinds 1979 is voor Williams Bon Chrétien een EG-verwerkingspremie van kracht, die niet geldt voor Beurré Lebrun. Hierdoor valt de concurrentiedruk van de Beurré Lebrun weg. Een vereiste voor een grote afname door de industrie is een aanvoer in grote, uniforme partijen. Dit is een moeilijkheidsfactor voor de kleinere bedrijven.
Plantadvies:
Diversen:
In de kook wordt het witte vruchtvlees geelrose van kleur. Stenigheid komt bij dit ras niet voor.
Brongegevens:
 • Nederlandse Fruitsoorten. 1942)
 • Zesde rassenlijst voor fruit. (1948)
 • Peren voor Miljoenen, Herman Vandommele.
 • Verdwenen appel- en perenrassen.
Williams Bon Chrétien bloei
Williams Bon Chrétien blad
03.09.2009