bongerd groote veen
Bongerd Groote Veen
Boomsoort: Perenboom.
Originele naam:
Noord- Hollandsche Suikerpeer
Synoniemen:
 • Koningspeer.
 • Suikerpeer.
 • Dubbele Fransche Suikerpeer.
 • Reint Huismanpeer. (Noordbroek)
De Reint Huismanpeer.
Populair in Noordbroek was de Reint Huismanpeer, genoemd naar een landbouwer die hier van 1820 -1895 leefde. Dit was een handpeer die je niet kon bewaren, maar die direct van de boom voortreffelijk smaakte. Verschillende oud-Noordbroeksters weten nog te vertellen hoe lekker deze peer was. In het boek van Antonides “Noord- en Zuidbroek in vroegere jaren”, zijn de jeugdherinneringen van wijlen Freek Bennema (geboren 1882) te lezen. Bennema vertelt dat achter het huis van schoenmaker Baas aan de Zuiderstraat een perenboom stond, waar dikke Reint Huismanperen aan kwamen. Hij verkocht er twee voor een cent. Ook in verschillende boerderijen en woonhuizen in Noordbroek en Broeksterhamrik had zo`n boom gestaan. Niemand heeft tot dusverre kunnen vertellen waar nog een Reint Huismanpeer te vinden is. Als nog ergens een boom is overgebleven, is het zeker de moeite waard weer een aantal exemplaren te kweken. Belangstellenden kunnen ze dan weer aanplanten in hun tuin.
De NPV had al jaren geleden gehoord van het bestaan van de peer. Op tentoonstellingen in en rond Noordbroek kwamen ze regelmatig de naam van de peer tegen, maar niemand wist een boom meer te staan. Op de plaatsen waarvan men wist dat er vroeger een had gestaan, bleek hij te zijn verdwenen of was de boom een paar jaar geleden gerooid. Ze visten steeds achter het net.
In december 1998 was de NPV in Slochteren aan het determineren toen een zekere heer Spithorst (eind 70 jaar) verscheen die nog een bijzondere appelboom wist te staan. Het bleek dat hij altijd al belangstelling had gehad voor oude fruitrassen en omdat hij oorspronkelijk ook uit deze streek kwam vroegen ze hem of hij wel eens had gehoord van de Reint Huismanpeer. “O ja hoor, dat is de Noord-Hollandsche Suikerpeer” was het  antwoord. Het bleek dat hij vroeger naast Reint Huisman jr. had gewoond en dat diens vader deze perenboom bij de boerderij had staan. Hiermede was het raadsel van de Reint Huismanpeer opgelost.

Lukas Duijts. Pomospost NPV.

Herkomst:
Onbekend, vermoedelijk van Nederlandse oorsprong. De naam doet vermoeden dat het ras uit Noord-Holland stamt en dat is ook waarschijnlijk het geval. Dat kan onder meer worden afgeleid uit het gegeven dat deze peer daar in het verleden op grote schaal werd aangeplant.
Vrucht:
Noord- Hollandsche Suikerpeer doorsnede Noord- Hollandsche Suikerpeer steel Noord- Hollandsche Suikerpeer peer
Noord- Hollandsche Suikerpeer kelk
plukrijp: augustus, is één van de vroegste peren.
consumptierijp: eind augustus.
afmetingen: middelgroot, gelijkmatig van vorm, buikig.
kelkholte:  
kelk: open in vlakke kelkholte.
steelholte:  
steel: lang, ondiep ingeplant, aan de voet doorgaans min of meer vergroeit met vruchtvlees.
schil:  
grondkleur: hard groen, bij rijpheid geelgroen met roestpuntjes en rond de steel vol roest.
dekkleur:  
vruchtvlees: wit, vrij droog, grof met steencellen rond klokhuis, zoet, weinig aroma, spoedig melig.
klokhuis:  
Gevoelig voor:
Afhankelijk van standplaats voor kanker en schurft.
Oogst:
Is niet vroeg vruchtbaar, draagt op latere leeftijd regelmatig geeft grote oogsten.
Bewaren:
Niet houdbaar. Binnenkant wordt snel beurs, vroegtijdig plukken. De peer is bij hardrijpheid ook als stoofpeer te gebruiken.
Gebruik:
Vroeg geplukt is het ook een goede stoofpeer.
Boom:
Groeit zeer stijl, het hout is zwaar, stug en weinig vertakt. Sterke groeier, ontwikkeld zich krachtig.
Bloei:
Middentijds.
Noord- Hollandsche Suikerpeer bloei
Opbrengst:
Gelijke bloeiers:
 • Beurré Hardy.
 • Bonne Louise d` Avranches.
 • Beurré Durondeau.
 • Souvenir du Congres.
 • Gieser Wildemans.
Bevruchters:
 • Oomskinderpeer (Kruidenierspeer)
Boomvorm:
Wordt vrij algemeen aangetroffen als hoogstam.
Groei:
Noord- Hollandsche Suikerpeer groeigrafiek
N.B. de geplaatste grafiek heeft betrekking op Bongerd Groote Veen,
groei van bomen is sterk afhankelijk van plaatselijke omstandigheden!
Onderstam:
Weerstandsvermogen:
Is niet bijzonder vatbaar voor ziekten. Over het algemeen een gezonde boom.
Standplaats:
Kan op vrijwel alle voor vruchtbomen geschikte gronden worden aangeplant.
Teeltwaarde:
Kwaliteit van de vrucht is over het algemeen matig.
Gelijkende vruchten:
Snoeien:
Noord- Hollandsche Suikerpeer peren
Oorzaak van verdwijnen:
De Noord-Hollandsche Suikerpeer kwam vrij veel voor. Het ras werd veel geëxporteerd naar Engeland, maar in Nederland werd dit ras niet zo gewaardeerd. Aanplant van dit ras is dan ook nooit aangeraden en deze nam af toen de export van fruit naar Engeland steeds minder werd. Door import van o.a. Clapp`s Favourite uit Italië en Spanje werd de primeurpositie van de Noord-Hollandsche Suikerpeer aangetast.
Plantadvies:
In het algemeen aan te raden, mits men rekening houdt met de grondsoort, standplaats en de eisen die aan de verzorging worden gesteld.
Diversen:
Wordt inwendig snel beurs. Komt voor op de rassenlijst voor peren in Drenthe. De boom moet gedund worden, met het doel beter ontwikkelde vruchten, voorkomen van beurtjaren, behoud van de boomvorm.
Brongegevens:
 • Nederlandse Fruitsoorten, 1942.
 • Verdwenen appel- en perenrassen, blz. 73.
 • Het leerboek der Fruitteelt, blz. 564.
 • Pomospost, voorjaar 1999 blz. 11.
 • Oude Fruitrassen in Noord-Nederland. J. Veel & J. Woltema.  
Noord- Hollandsche Suikerpeer blad
03.09.2009