bongerd groote veen
Bongerd Groote Veen
Boomsoort: Perenboom.
Originele naam:
Conférence
Synoniemen:
 • Conference origineel. (Engels)
 • Konferenzbirne. (Duits)
 • Conférence. (Frans)
 • Konferencija. (Russisch)
Herkomst:
Engeland, gekweekt door de kwekerij van T.Rivers and Son's in Sawbridgeworth. Eerste vrucht in 1884 tentoongesteld en genoemd naar het pomologisch congres in Cheswick de "British National Pear Conference". Deze werd gehouden in de proeftuinen van het Koninklijk tuinbouwgenootschap in 1885 van 21 oktober tot 4 november. De Conférence werd onderscheiden met het certificaat: klasse 1. Sinds 1894 in de handel.
Vrucht:
Conférence peer
plukrijp: vanaf eind september tot half oktober.
consumptierijp: oktober tot einde november.
afmetingen: middelgroot tot groot; 50 - 70 mm. Breed; 90 - 110 mm. Hoog; gewicht 100 - 200 gr., gemiddeld 150-160 gr.; SG 1; vorm lang tot extreem lang peer-, flesvormig, midden- tot kelkbuikig, steelwaarts kegelvormig, versmald. Vruchtzijden meestal symmetrisch, glad.
kelkholte: vlak, nauw, iets bultig, ook wel ontbrekend.
kelk: middel groot tot groot, open, blaadjes gedeeltelijk omgekruld, meestal aan de basis vergroeid.
steelholte: ontbreekt of is gezwollen, waardoor de steel zijdelings wordt gedrukt.
steel: 25 - 45 mm. Lang, 2,5 mm. ; dik, naar de vrucht groen, naar het einde overgaand in bruin.
schil: glad, soepel, het beroeste onderste gedeelte is ruw. Dik, vast, korrelig, als de vrucht volrijp is kan de schil afgetrokken worden, wel schillen voor consumptie anders storend.
grondkleur: troebel – groenachtig geel.
dekkleur: indien aanwezig lichtoranje gevlekt; stippels op de schil klein, bruin, weinig opvallend; beroesting grauwbruin, vlekkerig, rond de kelk ook aaneengesloten plekken.
vruchtvlees: vlak onder de schil groenachtig tot geelachtig wit, naar het klokhuis toe zalmgeel, zacht, volsmeltend, suikermeloenachtig, zeer sappig, zoet, nauwelijks zurig, kruidig; Hoedanigheid van de vrucht ieder jaar goed.
klokhuis: zaden + 10:5, kastanjebruin.
Conférence vrucht
Gevoelig voor:
Slechts plaatselijk voor schurft, slechts weinig voor vorming van steencellen, weinig voor vruchtbruin en drukplekken, volop rijp gauw beurs. Gevoelig voor loodglans als een van de weinige perensoorten, verder een gezond ras.
Oogst:
Al naargelang de standplaats vanaf midden september tot midden oktober; tot boomrijpheid windvast, dan vruchtval; net als de Calebasse Bosc aan het einde van de steel vast nemen om te plukken; plukprestatie hoog; hardrijp goed transporteerbaar. Het plukken gebeurt normaal 170 à 175 dagen na de bloei, als 10% van de oppervlakte van de pitten zijn gekleurd. Het is een sterk soort die ondanks vorstschade nog vrucht kan zetten, maar dan uitgroeit zonder pitten. Dit was namelijk het geval na de late vorst in België op 29 en 30 april 1976.
Bewaren:
In natuurlijke opslag tot begin november, uit hogere gelegen plaatsen tot eind november; buitengewoon geschikt voor koelopslag. Tijdens haar leven in de koelopslag duldt ze geen andere perensoorten in haar omgeving, noch appels. Het gevaar voor hol te worden, bruin of zwart is groot. ± 0 ºC tot februari / maart; na de koelopslag snel consumptierijp, wel voortdurend controleren, kunnen plotseling bederven.
Conférence peer
Gebruik:
Een goede tafelpeer voor vers gebruik, voor huishoudelijke verwerking, bij conserven op sap troebel door afscheiding van vruchtvlees; bij overproductie gebruikt voor verwerking van sap als ze hardrijp zijn. Bij hardrijpheid is de peer ook geschikt om te stoven.
Boom:
Groeit zwak tot matig sterk. Gesteltakken steil- en schuinopstaand, voldoende vertakt; zijtakken gedeeltelijk horizontaal, later hangend. Vruchthout dicht bezet met sporen en stekeltwijgen. Vorm van de kruin hoogpiramidaal, na de vormsnoei blijven controleren; tijdig verjongen; geschikt voor haagvorm en muurbeplanting. Minder geschikt als hoogstam.
Bloei:
Middel lang, matig vorst gevoelig; bloesem zit aan korthout en zijdelings aan tweejarig hout, neiging tot parthenocarpie.
Conférence bloei
Gelijke bloeiers:
 • Clapp`s Favourite.
 • Doyenné du Comice.
 • Triompfe de Viennes.
 • Williams Bon Chrétien.
Bevruchters:
Opbrengst:
Zeer vroeg, vanaf het vierde jaar, al in het tweede jaar na het omenten, bij volle dracht opbrengst zeer hoog, jaarlijks; te hoge dracht uitdunnen.
Boomvorm:
Voor alle boomvormen. Geschikt als wijker.
Onderstam:
Te verkiezen op zaailing en Kwee A met tussenstam voor laagstam. Op minder vruchtbare gronden verdient de Kwee geen aanbeveling.
Weerstandsvermogen:
Tegen schurft groot, hout voldoende, bloei matig tegen vorst. Op natte grond vatbaar voor kanker en voor bacterievuur, voor virussen, gevoelig voor middelen met koper en parthenocarpie. Boom is erg aantrekkelijk voor de Perenbloesemkever en kan hier veel schade van ondervinden.
Standplaats:
Op alle standplaatsen, op voedzame gronden met voldoende vocht.
Teeltwaarde:
Hoofdsoort voor industriële productie, voor koelopslag, voor eigen gebruik; in West Europa zeer verspreid, in Nederland ook de mutant met de grote vruchten Dubbele Conference van Testers de Meulemeester.
Gelijkende vruchten:
 • Abbé Fétel.
 • Calebasse Bosc.
 • Princesse Marianne.
 • Comtesse de Paris.
Snoeien:
Oorzaak van verdwijnen:
Plantadvies:
Af te raden, vanwege ziektegevoeligheid, hoge verzorgingskosten en/of teleurstellende kwaliteit, mogelijk behoudens zeer bijzondere situaties.
Diversen:
Brongegevens:
 • Perensoorten, Herbert Petzold, blz. 116.
 • Peren voor miljoenen, Herman Vandommele.
 • Oude Fruitrassen in Noord-Nederland. J. Veel & J. Woltema.
Conférence blad
09.03.2010