bongerd groote veen
Bongerd Groote Veen
Boomsoort:  Perenboom.
Originele naam:
Calebasse de Tirlemont
Synoniemen:
  • Geen.
Herkomst:
Volgens De Greeff gewonnen tussen 1860 en 1880 bij Tienen (= Tirlemont, België). De verspreiding is lang niet algemeen, alleen in het zuiden van ons land en in België wordt zij redelijk veel aangetroffen.
Om haar grootte en mooie vorm verdient zij echter een ruimere verspreiding. (H. de Greeff 1905).
Vrucht:
Calebasse de Tirlemont Calebasse de Tirlemont
Calebasse de Tirlemont
plukrijp:  
consumptierijp: oktober.
afmetingen: groot tot zeer groot, langgerekt. Het is een peer met een zeer eigenaardige gemakkelijk te herkennen vorm. Zeer lang, dikwijls zelfs wonderlijk gevormd; van onderen tamelijk breed en buikig, langzaam met een holle lijn naar de steel toelopend, daar vrij schielijk en breed afgeknot. Moet tot de grootste peren worden gerekend.
kelkholte: kelkholte zacht glooiend, zeer ondiep toelopend.
kelk: klein, vrijwel gesloten in matig diepe kelkholte. De kelkblaadjes zijn klein, iets vlezig, vergroeid en naar binnen gebogen.
steelholte: veelal een knobbelvormige vergroeiing van het vruchtvlees.
steel: lang, dun, vrij diep en scheef ingeplant.
schil: roestachtig bruin, vertoont praktisch nooit geen groene kleur, ruw en altijd zeer gaaf zonder stipjes of plekjes. Tegen het rijpen iets geelachtig bruin, altijd dof.
grondkleur:  
dekkleur: geheel bedekt met roestbruin.
vruchtvlees: geelachtig wit, saprijk,fijn tot grofkorrelig, zoet met eigenaardige aroma,zeer zacht en smeltend, snel beurs. Kwaliteit van de smaak erg afhankelijk van de zomer.
klokhuis: is zeer klein en dicht bij de kelk gelegen, de hokken zijn meestal niet voltallig en spaarzaam met zaden bezet. Niet zelden treft men vruchten aan geheel of bijna geheel zonder klokhuis.
Gevoelig voor:
Gezonde boom.
Oogst:
Vruchtbaar en draagt vroeg en regelmatig.
Bewaren:
Oktober tot begin november. Zeer snel beurs. In koelopslag tot half januari.
Gebruik:
Voor directe consumptie.
Boom:
Boom groeit matig tot goed, maakt slap en tamelijk dun éénjarig hangend hout en is daarom moeilijk te vormen.
Bloei:
Laat. Stuifmeel goed, vraagt vreemd stuifmeel. Vormt parthenocarpische vruchten die vaak klein en vervormd zijn. De bloemknoppen zijn lang en spits, niet altijd gemakkelijk te herkennen en zitten meestal op tamelijk lange vruchttwijgen.
Calebasse de Tirlemont bloei
Bestuiving:
Bevruchters:
Opbrengst:
Calebasse de Tirlemont is zeer vruchtbaar.
Boomvorm:
Ook geschikt voor struikvorm.
Onderstam:
Kan veredeld worden op zaailing en Kwee A.
Weerstandsvermogen:
Heeft weinig last van ziekten.
Standplaats:
Geeft de voorkeur aan een warme standplaats.
Teeltwaarde:
Draagt regelmatig en geeft mooie grote vruchten, welke zeer aantrekkelijk zijn. De vrucht is echter slecht houdbaar en na rijpheid onmiddellijk beurs.

Verdient om deze slechte eigenschap geen verdere verbreiding. (Nederlandse Fruitsoorten 1943).

Calebasse de Tirlemont vrucht
Gelijkende vruchten:
Snoeien:
Oorzaak van verdwijnen:
Diversen:
Brongegevens:
  • Nederlandse Fruitsoorten. (1942)
  • Onze appels en peren. H.de Greeff. (1905)
  • Zesde beschrijvende rassenlijst voor fruit. (1948)
  • Aanvullende info Bongerd Groote Veen.
Calebasse de Tirlemont blad
03.09.2009