bongerd groote veen
Bongerd Groote Veen
Boomsoort: Appelboom.
Originele naam:
Judine
Synoniemen:
  • Geen
Herkomst:
Judina Arends-Arends

Plaatselijk ras uit Eelde.
Als zaailing geteelt rond 1875 en vernoemd naar zijn kweekster mevrouw Judina Arends-Arends, die op jeugdige leeftijd (vermoedelijk 11 jaar) het pitje heeft gepoot. De boom is "herontdekt" door de Noordelijke Pomologische Vereniging in de tuin van de heer Gerrit Bazuin sr. aan de Esweg te Eelde.

De heer Bazuin was in zijn jonge jaren werkzaam bij kwekerij Arends en heeft in die tijd een ent van de Judine meegenomen en de jonge boom in de tuin van zijn ouderlijk huis geplant. Van deze +/- 80 jarige boom zijn enten gehaald (1994) en opnieuw geënt door de NPV en weer in roulatie gebracht. De (nieuw geënte) Judine in Bongerd Groote Veen is in maart 1997 geschonken door de familie Bazuin.

Foto:
Mevrouw Judina Arends-Arends op 57 jarige leeftijd.
Ze werd geboren in Haren aan de Hoornschedijk als dochter van Jan Arends en Jantje Nijland op 26-10-1864.

Vrucht:
Judine doorsnede Judine vrucht
Judine steel
Judine kelk
plukrijp: eind augustus / begin september.
consumptierijp: tot eind januari / begin februari te bewaren.
afmetingen: de vrucht is breder dan hoog. breedte: 65-72 mm. hoogte: 60-64 mm.
kelkholte: ondiepe holte, soms licht beroest.
kelk: gesloten,groene kelkblaadjes, sterk gescheiden.
steelholte: kaneelkleurig beroest, vaak met knobbel.
steel: kort tot middenlang.
schil: bruine lenticellen.
grondkleur: diep geel.
dekkleur: aan de zonzijde bleekrood gestreept en gevlamd. Grijs berijpt, hier en daar roest.
vruchtvlees: stevig tot hard vruchtvlees, knappend. Aangenaam licht rinzig met een goed aroma.
klokhuis: klein tot middelgroot klokhuis, steelwaarts.
Gevoelig voor:
Oogst:
Draagt al in het 5e levensjaar, goede en regelmatige opbrengsten. Vruchten hangen vaak in trossen bij elkaar en verdringen elkaar, daardoor vroegtijdige val.
Bewaren:
Eind januari, begin februari.
Gebruik:
Handappel, keukengebruik en uitstekende moesappel.
Judine
Boom:
Bloei:
Opbrengst:
Gelijke bloeiers:
Bevruchters:
Boomvorm:
Groei:
Judine groeigrafiek
N.B. de geplaatste grafiek heeft betrekking op Bongerd Groote Veen,
groei van bomen is sterk afhankelijk van plaatselijke omstandigheden!
Onderstam:
Weerstandsvermogen:
Gezonde boom, geen ziekten kunnen waarnemen.
Standplaats:
Groeit van oudsher op zandgrond, geschiktheid voor andere gronden is nog onbekend.
Teeltwaarde:
Gelijkende vruchten:
Snoeien:
Oorzaak van verdwijnen:
Lokaal ras, is landelijk niet veel van betekenis geweest.
Plantadvies:
Liefhebberssoort, meer pomologisch of landschappelijk interessant.
Diversen:
Boom gekregen van de heer G.Bazuin sr.
Brongegevens:
  • Oude Fruitrassen in Noord-Nederland. J. Veel & J. Woltema.
  • Informatie mevr. Diny Arends-Ubels en haar vader dhr. G. Ubels.
  • aanvullende info Bongerd Groote Veen.
Judine blad
04.04.2010->